Instal·lador autoritzat
Electricitat, fontaneria-rite, gas, calefacció
climatització, telecomunicacions,
productes petrolífers

Avgda Frai Juníper Serra, 10
07500 - MANACOR

Tfn i fax 971550096
correu-e: tomaspasqual@eresmas.com

Benefactor de Sant Antoni de Manacor